Web Tasarım - Hosting & Domain - Bilgisayar Satış - Grafik Tasarım - Özel Yazılımlar  |  Grafik Tasarım      
  Kayseri Web  Site Tasarımı
  Kayseri Özel Yazılımlar
  Kayseri E Ticaret Çözümleri
  Kayseri Bilgisayar Sistemleri
  Kayseri Web  Hosting - Domain   
 - Logo Tasarım Nedir ?

Logo Bir firmayı anlatan ufak bir amblem, simge, çağrıştırıcı görevini üstlenen bir ikondur.

Kısaca böyle tanımlanacağı gibi Logo Tasarım terimi daha derin anlamlar içerebilir.
Logo taşıdığı anlamlar ile markanın görünen yüzü olur ve onu temsil eder.Biz tasarımcılara göre logo tasarım bir firmayı, bir kurumu anlatan ikondan öte anlamlar içerir, bir logoyu tasarlarken bir çok kıstasa dikkat etmekteyiz. Firmanın yapısı, o firmanın kurumsal seviyesi, bulunduğu sektör ve sektöründe kullanılan araçlara kadar inceleme yapılmaktadır.

Logo kelimesi ile amblem kelimesi bir biriyle aynı özellikleri taşımaktadır.Hatta eş anlamlı denilebilir.20. yy ’ın sonlarından itibaren Türkçe ’de görülen İngilizceleşme eğilimiyle, “logo” sözcüğü de amblem yerine sıklıkla kullanılır olmuştur.

Logo Tasarımı kelimesini Türkçe olarak en iyi tanımlayan kelime İmlek ‘tir. Bunun için TDK ‘nun tanımı da şudur; Bir kurum veya kuruluşun kendine seçtiği, bazı ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten veya satanı tanıtan resim, harf vb. özel işaret, logo.
 
 - Bir Başka Deyişle ise ;

Logo, bir ürünün, firmanın ya da hizmetin isminin, harf ve resimsel öğeler kullanılarak sembolleştirilmesidir.

Amblemden farklı olarak ayırt edici özellikler yanında firmanın ismini de yansıtır. Logo yaratmak için kullanılan fontlar yeni tasarlandığı gibi mevcut fontlarda olabilirler.

Logo yaratmak için belli başlı bazı kurallar işin uzmanları tarafından şöyle sıralanırlar.Sade, kolay anlaşılır, hatırlanması kolay, mümkün olduğunca az sayıda renkten oluşmalıdır.

Her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir olmalı, çok küçük ölçülerde ayrıntılar kaybolmamalı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmemelidir. Her türlü ölçüde ve yüzeyde okunabilir olmalıdır.

Özgün olmalıdır.

Başka firma ya da ürünlere ait logolar ile karışıklığa sebep vermemeli, hatta çağrıştırmamalıdır.

Logo tasarımcıyı değil ürün ya da firmayı yansıtmalıdır.

İlgili kuruluşun ya da ürünün özelliklerini yansıtmalıdır.

Seçilen ya da tasarlanan font şirketin içeriğine uygun olmalıdır.

Ayrıca kurumun kendisini nasıl tanımladığı ve kurumu yansıtan kavramların neler olduğunu bilmek logonun tasarım aşamasında önemli unsurlardır.

Logo sadeliğinin yanı sıra gerek rengi gerek şekli itibariyle farklı koşullarda görüldüğü zaman bile akılda kalıcı olmalıdır.
 
 - Afiş Nedir ?


AFİŞ Kelime bakımından Fransızca kökenli olan afiş; Reklam ya da propaganda yapmak, bir duyuru iletmek amacıyla halka açık yerlere asılan genellikle resimli, basılı kağıt; duvar ilanı. Afişler tasarım ve sanat kaygısını eşit ağırlıkta olduğu grafik ürünlerdir.  Büyük boyutlu dış mekan afişleri, duvar yüzeylerine ve ilan panolarına asılır. İç mekan afişleri ise lobi, salon ve koridorlarda kullanılmak üzere tasarlanan daha küçük boyutlu afişlerdir. Dış mekan afişlerinin izlenme süresi kısadır. Buna karşın, iç mekan afişleri daha uzun süre incelenebilir. Afişin izlenme süresi, tasarım aşamasında dikkate alınması gereken bir kriterdir. Afişler üç ana gruba ayrılır:

1) Reklam Afişleri: Bir ürün ya da hizmeti tanıtan afişlerdir. Beş sektörde yaygın olarak kullanılırlar: a) Moda, b) Endüstri, C) Kurumsal reklamcılık, d) Basın-Yayın, e) Turizm. afiş daha çok matbaa alanında basılmaktadır.
 

 - Örnek Afiş Çalışmaları


     
 

 - Katalog Nedir ?


Firmanızın kimliğini, yaptığı işleri, ürünlerini ve müşterilerini tanıtan basılı kaynaklar katalog olarak adlandırılır. Şirket kişiliğine önem veren her firma Katalog bastırmayı önemsemektedir. Katalog tasarımında önemli olan nokta katalogun ulaştığı müşteriler ve okuyuculara firmanızı kısa ve en öz şekilde firmanızı ve yaptığınız işleri tanıtmaktır.
 

 - Örnek Katalog Çalışmaları